VEEBILEHE KASUTUSTINGIMUSED

Veebilehe www.hotpoint.ee (edaspidi: veebileht) sisu, sealhulgas andmed, teated ning kogu ülejäänud tekstist ja graafikast koosnev sisu, samuti ka sümbolit „©" kandvad mudelid, on kaitstud autoriõiguse seaduste ja rahvusvaheliste lepingutega ning teiste intellektuaalomandi seaduste ja lepingutega.

Veebilehe alamlehtede sisu autoriõigused kuuluvad ettevõttele Indesit Company SpA. (edaspidi: ettevõte). Kõik õigused on kaitstud. Veebilehe alamlehtede sisu ei tohi tervikuna ega osaliselt kopeerida, reprodutseerida, üle kanda, laadida, avaldada ega levitada mistahes viisil ilma ettevõtte eelneva kirjaliku nõusolekuta, välja arvatud kasutaja enda arvutis hoidmiseks ja selle veebilehe alamlehtede väljavõtete printimiseks eranditult isiklikuks otstarbeks. Sellel veebilehel kasutatud kaubamärgid ja logod on Indesit Company SpA omand. Neid ei tohi kasutada ühelgi teisel veebilehel peale selle veebilehe (www.hotpoint-ariston.xy) ilma ettevõtte eelneva kirjaliku nõusolekuta.

Ettevõte keeldub igasugusest vastutusest kolmandate osapoolte loodud või avaldatud materjalide eest, millele viivad veebilehel leiduvad lingid. Isikud, kes otsustavad tutvuda mõne veebilehelt www.hotpoint.ee lingitud veebilehega, teevad seda omal riisikol ning võtavad endale vastutuse rakendada kõiki viiruste ja teiste kuritahtlike elementide vastaseid abinõusid. Lingid teistele veebilehtedele ei tähenda, et ettevõte toetab või on ühenduses organisatsioonidega, mis osutavad sellistel veebilehtedel kirjeldatud teenuseid.

Kõiki materjale, mis on veebilehele saadetud, näiteks e-postiga või teistelt veebilehtedelt, käsitletakse mittekonfidentsiaalsetena. Ettevõttel ei ole selliste materjalide suhtes mingisuguseid kohustusi. Lisaks on ettevõte vaba kasutama kõiki sellistes materjalides sisalduvaid ideid, kontseptsioone, oskusteavet või tehnilisi teadmisi ükskõik mis eesmärgil, sealhulgas ja ilma piiranguteta sellist materjali kasutavate toodete väljatöötamiseks, tootmiseks ja turustamiseks. Iga materjali saatev isik garanteerib, et see on avaldatav, ja nõustub, et ettevõtet ei ohusta sellise materjali korral mingi kolmandate osapoolte algatatud tegevus.

Veebileht tagab avalikkusele ulatusliku ligipääsu teabele ettevõtte algatuste ja tegevuse kohta. Selline teave on mõeldud ka erialasele üldsusele (finantsanalüütikud ja ajakirjanikud, institutsioonilised ja erainvestorid). Eesmärk on anda täpset ja ajakohast teavet. Ettevõte teeb mõistlikul määral omalt poolt kõik, et tagada veebilehel avaldatava teabe täpsus ja ajakohasus. Siiski ei välistata juhuslikke vigu või juhuslikku teabe väljajätmist. Kõik vead, millest teada antakse, parandatakse.