>

Pretensioonide esitamise õigus ja tingimused

Kõikide Whirlpool Eesti OÜ poolt Eesti Vabariigis müüdud kodumasinate kohta kehtib võlaõigusseaduse § 218 lõikes 2 sätestatud pretensioonide esitamise õigus 2 (kaks) aastat toote ostjale üleandmise hetkest arvates. Tarbijalemüügi puhul eeldatakse, et kuue kuu jooksul asja ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal. Esimesel kuuel kuul tekkinud puudust loetakse tootmisdefektiks.

Kui Teie Whirlpooli, Indesiti või Hotpointi tootel ilmneb puudus, võtke kohe ühendust Whirlpooli volitatud teenindusfirmaga. Kui toode on pretensioonide esitamise ajal puudusega, kõrvaldab Whirlpool volitatud teenindusfirma defektid või (Whirlpooli valikul) vahetab toote osad ümber tasuta vastavalt kehtivatele seadustele ja alltoodud tingimustele. Teil on õigus nõuda toote remondi asemel selle asendamist ainult siis, kui tegu on veaga, mille parandamine ei anna soovitud tulemusi või kui parandamine ei õnnestu. Asendatav toode tuleb tagastada kauplejale.

Kui puudusega toote remont kohapeal on võimatu, toimub toote transport volitatud teenindusfirmasse viimase kulul. Väljavahetatud defektsed toote osad jäävad volitatud teenindusfirma omandiks.

Tingimused:

 1. Pretensioonide esitamise õigus kehtib ainult nende toodete kohta, mida on kasutatud sihtotstarbeliselt vastavalt nende kasutusjuhendile kodustes tingimustes.
 2. Pretensioonide esitamise õigus kehtib ainult originaalmüügidokumendi (millel on volitatud müüja nimi, ostukuupäev ja tootetüüp) esitamisel koos defektse tootega.
 3. Pretensioonide esitamise õigus ei kehti, kui toote seerianumber on eemaldatud, muudetud või tehtud mitteloetavaks.
 4. Pretensioonide esitamise õigus ei kehti järgmistel põhjustel tekkinud vigade kohta:
  • transpordi- ja muudest juhuslikest kahjustustest tekkinud vead, mis ei ole seotud toote üleandmisega;
  • toote hoolimatust või mittesihipärasest hoidmisest ja kasutamisest ning ülekoormamisest põhjustatud vead;
  • toote paigaldus- ja kasutusjuhenditest ning ohutusjuhenditest mittekinnipidamisest tekkinud vead toote paigaldamisel, voolu- või veevõrku ühendamisel või kasutamisel (NB! Kõik tooted peavad olema ühendatud maandatud pistikupessa);
  • kui toodet on remontinud selleks volitamata isik või teenindusfirma;
  • Whirlpoolist sõltumatutel põhjustel (õnnetused, äike, vesi, tulekahju, pingemuutused vooluvõrgus, lühised, katlakivi jms) tekkinud vead.
 5. Pretensioonide esitamise õigus ei hõlma toote normaalsest kulumisest tingitud osade vahetamist (näiteks hööglambid, kaitsmed, liigutatavad plastosad). Pretensioonide esitamise õigus ei hõlma toote puhastamist, hooldamist, reguleerimist, kasutamise õpetamist.

L. Kui teenindusfirma visiit toimub punktis 4 nimetatud põhjustel, siis kuulub see tasustamisele. Kui käesolevate pretensioonide esitamise tingimuste tõlgendamisel tekib Teil eriarvamusi volitatud teenindusfirmaga, palume pöörduda Whirlpool Eesti OÜ poole (Türi 10c, 11313 Tallinn; tel. 650 1670, fax 650 1675, e-mail: info_estonia@whirlpool.com).